Rada Funduszu – złożona z osób zaufania publicznego prowadzących działania na rzecz społeczności LGBT – odpowiada za ocenę merytoryczną napływających wniosków.

Radę tworzą:

Prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Prof. Monika Płatek, prawniczka, profesor UW, współzałożycielka i członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej;

Dr hab. Jacek Kochanowski, socjolog, specjalista gender/queer studies na Uniwersytecie Warszawskim;

Dr Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, dziennikarka, publicystka; działaczka ruchów kobiecych;

Tomasz Raczek, krytyk filmowy, publicysta, dziennikarz i wydawca;

Krzysztof Kliszczyński, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa w latach 2007 - 2015, reprezentant Zarządu Stowarzyszenia.