Czym jest Fundusz Stonewall?

Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Dzięki temu sytuacja tej grupy w Polsce ulegnie poprawie, poprawią się także warunki jej funkcjonowania społecznego i jakość życia.

Fundusz odwołuje się do wartości związanych z ruchem gay liberation (wyzwolenia gejów i lesbijek), zapoczątkowanych wydarzeniami w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku 28 czerwca 1969 roku: wolności, równości, tolerancji i wspólnoty. Przyznawane granty powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Funduszu, a w dłuższej perspektywie do zwiększenia wolności, równości i poszanowania praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie, zwiększenia tolerancji społecznej wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości i interseksualności oraz budowania wspólnoty między homoseksualnymi/ biseksualnymi/ transpłciowymi kobietami i mężczyznami oraz osobami nie deklarującymi płci, która zaowocuje wzmocnieniem ich pozytywnej tożsamości.

Fundusz opiera się w całości o pracę ochotniczą: osoby oceniające wnioski i wspierające wnioskujące organizacje w realizacji projektów pracują nieodpłatnie. Podobnie, dofinansowane projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy – osoby pracujące ochotniczo.


Skąd pochodzą środki na mikrogranty?

W 2015 roku Fundusz dysponuje kwotą 4000 zł, pochodzącą ze środków otrzymanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach mechanizmu 1%. Zgodnie z zasadami Funduszu, w kolejnych latach będzie to 15% wpłat otrzymywanych z tytułu mechanizmu 1% przez Stowarzyszenie. 

 
Regulamin Funduszu można pobrać w zakładce Pliki do pobrania